W co inwestujemy?

.

Innowacyjne rozwiązania, pierwiastek badawczo-rozwojowy, zaawansowane technologie, unikalne IPProdukty lecznicze

Produkty lecznicze chemiczne i biologiczne, biotechnologia, nowe technologie (ATMP, HE); Wyroby medyczne, suplementy diety, żywność funkcjonalna - specjalnego przeznaczenia medycznego;

Powiązane obszary hi-tech

e-Medycyna, Internet rzeczy, Cybersecurity a w szczególności:

Bezpieczeństwo telemedycyny

rozwiązania zapewniające bezpieczne przechowywanie danych tele-medycznych / metrycznych oraz ich bezpieczne przesyłanie do odpowiednich serwisów,

Bezpieczeństwo Internetu rzeczy

nowe zagrożenia wynikające z przejmowaniem kontroli nad rozwiązaniami w zakresie "Internetu rzeczy".

Kryteria inwestycji

.

Kryteria inwestycji

 • pomysły / przedsięwzięcia perspektywiczne, co do możliwości ich komercjalizacji, w oparciu pozytywną weryfikację zapotrzebowania rynku,
 • przedsięwzięcia, w ramach których rozwijane będą nowe produktu i usługi, które charakteryzuje wysoki poziom innowacyjności i unikatowości, wynikającej z rezultatów realizowanych prac badawczo-rozwojowych,
 • nowe produkty i usługi o globalnym potencjale z zakresu cybersecurity,
 • finansowane przedsięwzięcia są skalowalne,
 • aktywa IP finansowanych przedsięwzięć mogą zostać poddane skutecznej ochronie prawnej lub też zostać skutecznie zabezpieczone jako know-how,
 • dedykowany zespół, o odpowiednich kompetencjach i bardzo wysokiej determinacji, co do realizacji finansowanego przedsięwzięcia.
 • Zgłoś pomysł

 • Jesli jesteś przekonany, że Twoje rozwiązanie zmieni Świat zapraszamy. Zadzwoń do nas lub napisz na e-mail.
 • NASI PARTNERZY

  .

  O nas

  .

  Nasz zespół - pozyskaliśmy nowych współpracowników - w trakcie uzupełniania

  Marek Filipiak

  Komitet Inwestycyjny

  doświadczony przedsiębiorca, prezes, inwestor i udziałowiec wielu innowacyjnych firm. Od 1989 r. związany z branżą ICT, w latach 2000-2013 współpracował z firmą Nokia - w owym czasie Nokia, jako jedna z 4 firm na świecie, tworzyła oprogramowanie pierwszych komunikatorów. Następnie współtworzył smartphony i ich funkcjonalności, uczestnicząc również w procesie produkcyjnym. Ekspert ds. technologii mobilnych w Polsce i na świecie, zdobywca licznych tytułów i nagród. Przez wiele lat z sukcesem eksportował polską myśl techniczną do odbiorców na 6 kontynentach. Jest ekspertem w dziedzinie technologii bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzył systemy niejawnej komunikacji, wykorzystywane przez sferę rządową.

  Jarosław Roszkowski

  Komitet Inwestycyjny

  doświadczony menadżer, inwestor i szeregu spółek. Reprezentuje i zarządza aktywami Crowley Group w Polsce. Fundusz inwestycyjny Crowley jest obecny na rynku polskim od 16 lat. Został sfinansowana (m.in.) w oparciu o środki znanego inwestora amerykańskiego (George Crowley). Fundusz koncentruje swoje inwestycje w sektorze energetycznym, medialnym i produktów / usług telekomunikacyjnych. JR w latach 1999-2011 zorganizował, a następnie zarządzał spółką Crowley Data Poland (wchodzącą w skład portfela Funduszu Inwestycyjnego Blackstone) - największym i najszybciej rozwijającym się przedsiębiorstwem, dostawcą bezprzewodowego, szerokopasmowego Internetu.

  Prof. dr Sławomir Lobodzinski

  Komitet Inwestycyjny

  profesor medycyny i inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim (Los Angeles). Światowej klasy ekspert w dziedzinie kardiodiagnostyki i urządzeń terapeutycznych - współtwórca pierwszego na świecie sztucznego serca, a także szeregu innowacyjnych urządzeń wspomagających pracę serca i przepływu krwi, współtwórca protokołu dla Digital Image Communication for Medicine (DICOM) oraz pierwszego na świecie systemu do archiwizowania i przesyłania obrazów medycznych (Picture Archiving and Communication System - PACS). W swojej dotychczasowej karierze jest grantobiorcą ponad 25 mln USD, pochodzących od sponsorów prywatnych i Narodowego Instytutu Zdrowia (USA), przeznaczonych na działalność badawczą.

  Anita Urbaniak

  Prezes Zarządu

  Andrzej Zackiewicz

  Członek Zarządu

  mgr inż. Fizyki Technicznej - Politechnika Warszawska, posiada tytuł MBA przyznany wspólnie przez London Business School i Szkołę Biznesu PW. Doświadczony finansista, przedsiębiorca i inwestor, posiada duże doświadczeniem w zakresie strukturyzacji transakcji inwestycyjnych. W latach 2000-2012 jako dyrektor finansowy pracował dla prywatnego luksemburskiego funduszu inwestycyjnego Eastbridge (aktywa ponad € 1.5 miliarda). Od 2012 jako inwestor prywatny (business angel) współpracuje z siecią aniołów Protech AB. Od 2013 doradza zarządowi inkubatora "Fundacja Towarzystwo Ekonomiczne-Społeczne" w zakresie zarządzania portfolio 27 spółek seed'owych. Współzałożyciel i inwestor Grupy IEN S.A. Przewodniczący rad nadzorczych IEN S.A. i Taxus Fund S.A. (notowanej na New Connect).

  Krzysztof Nowański

  Członek Zarządu

  przedsiębiorca i inwestor seedowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem oraz telemedycyną. Samodzielnie, w ramach Fabryki Innowacji lub w ramach Sieci Aniołów Biznesu Protech AB zainwestował i współtworzył projekty: Eversys - zabezpieczenie przed wyciekiem danych, Voxtrack BS - nagrywanie rozmów komórkowych, Safekiddo - kontrola rodzicielska, BonEffice - "elektroniczny wtrysk paliwa" w blokach energetycznych, Crowley Media Poland - następca telewizji online dla dziennikarstwa obywatelskiego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału elektroniki. MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz London Business School.

  Dr Ewelina Zabost

  Ekspert

  Dr nauk chemicznych. Zdobywczyni 3 międzynarodowych nagród: 2 złote, 1 srebrne oraz tytuł „Rising Star” od Taiwan Prominent Inventor League. Pełniła rolę członka zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Vice-prezydent Stowarzyszenia Science Infrastructure Management Support. Ekspert w zakresie oceny projektów w obszarze B+R m.in. w programie Horyzont 2020. Ekspert programów dla rozwoju młodych talentów z zakresu innowacyjnych badań B+R i przedsiębiorczości w kilku fundacjach (np. Fundacja Zaawansowanych Technologii, Fundacja im. L. Pagi). Swoje umiejętności z zakresu B+R rozwijała w takich ośrodkach jak: University of Oxford, NASA, Ames Research Centre, Fraunhoffer, IBM, Universitat Technishe Dresden, Stanford University.

  Wojciech Gala

  Ekspert

  MBA – Szkoła Biznesu INSEAD, Fontainebleau, Francja Mgr, Zarządzanie – Wyższa Szkoła Francusko-Polska EFP, Poznań. Doświadczony dyrektor finansowy. Prowadzenie projektów wdrożenia nowych technologii, w tym dla centrali Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z siedzibą w Londynie o wartości aktywów 5 mld EUR. 15-letnie doświadczenie w komercjalizacji nowych produktów technologicznych w firmach telekomunikacyjnych, internetowych, IT (Plus GSM, Netia, Grupa Telekomunikacja Polska, Sage). Przygotowanie metodyki prowadzenia projektów dla programu inwestycyjnego o wartości 50 mld zł.

  Marcin Butkiewicz

  Ekspert

  mgr prawa, radca prawny. Doświadczenie w przygotowywaniu opinii i audytów prawnych m.in. przedsiębiorstw i części przedsiębiorstw (due diligence), obejmujących m.in. analizę: stanu prawnego oraz kwestii związanych z IP, zagrożeń związanych z ich nabywaniem oraz potencjalnych możliwości inwestycyjnych w świetle przepisów szczególnych w związku z procesami inwestycyjnymi, w tym w zakresie wykorzystywania publicznych środków wsparcia w kontekście reguł pomocy publicznej. Specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego, postępowania cywilnego oraz prawa gospodarczego. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych.

  Maciej Broniarz

  Ekspert

  architekt systemów informatycznych. Ekspert Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i informatyki śledczej / sądowej. Od 2002 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji. 2001-2013 Szef Wydziału Bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie CERT PLIX (Zespół w strukturach NASK, pierwszy w Polsce zespół reagowania na incydenty w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego i komputerowego, współpracuje z podobnymi jednostkami na całym świecie, zarówno w działalności operacyjnej, jak i badawczo-wdrożeniowej). Pracował jako projektant, ekspert i audytor systemów bezpieczeństwa dla (m.in.) Bonnier Business Polska, DTP S.A., IBM, University College London.

  RDS FUND dzięki posiadanym umowom o współpracy (Thales Group - inwestor branżowy, Crowley Group - inwestor VC) zapewnia spółkom Funduszu, które z sukcesem przejdą fazę PoC, dostęp do globalnych inwestorów branżowych i funduszy VC. W ten sposób Fundusz nie tylko "otwiera drzwi" spółkom do współpracy z pierwszoligowymi inwestorami VC i inwestorami branżowymi, ale także daje im realne możliwości, aby w krótkim czasie rozwinęły działalność w skali globalnej.

  +48602229000 & +48502220250 AVAILABLE FROM 10AM - 5PM info@rdsfund.com

  RDS FUND

  Head Quarters

  Łąkowa 11; 90-562 Łódź

  RDS FUND

  Fundusz Zalążkowy RDS Fund Sp. z o.o. powołany został z zadaniem inwestowania we wczesne fazy rozwojowe innowacyjnych polskich projektów, opartych na wynikach działalności B+R, z celem osiągnięcia zysków, zapewniających długookresową trwałość funkcjonowania Funduszu.