self: /index.php
request:
Notice: Undefined index: uri in /var/www/www2/rdsfund.com/http/www/templates_c/8bc0e9658f2b7f61bb9a1da346fcc22d916b4557_0.file.layout.tpl.php on line 55

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/www2/rdsfund.com/http/www/templates_c/8bc0e9658f2b7f61bb9a1da346fcc22d916b4557_0.file.layout.tpl.php on line 55
title: RDS Fund
router: 
Notice: Undefined index: router in /var/www/www2/rdsfund.com/http/www/templates_c/8bc0e9658f2b7f61bb9a1da346fcc22d916b4557_0.file.layout.tpl.php on line 59

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/www2/rdsfund.com/http/www/templates_c/8bc0e9658f2b7f61bb9a1da346fcc22d916b4557_0.file.layout.tpl.php on line 59
NULL
siteData: 
Notice: Undefined index: siteData in /var/www/www2/rdsfund.com/http/www/templates_c/8bc0e9658f2b7f61bb9a1da346fcc22d916b4557_0.file.layout.tpl.php on line 61

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/www2/rdsfund.com/http/www/templates_c/8bc0e9658f2b7f61bb9a1da346fcc22d916b4557_0.file.layout.tpl.php on line 61
NULL
session: array (
 'lang' => '',
)
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

BRIdge Alfa


27 May 2022 up to 23.59 - deadline for submitting Teams and Ideas

RDS Fund Sp. z o.o. w ramach projektu Projekt Bridge_Alfa „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund” ogłasza VII falę naboru innowacyjnych projektów w zakresie obejmującym Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS):

 • KIS 1 Zdrowe społeczeństwo;
 • KIS 4 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
 • KIS 10 Inteligentne sieci i technologie informacyjno - komunikacyjne oraz geoinformacyjne;

Szczegóły zakresu KIS: https://smart.gov.pl/pl/

Projekt Bridge_Alfa „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRIdge Alfa.

ZapraszamyZmotywowane Zespoły, Pomysłodawców i Innowatorów do składania zgłoszeń projektów innowacyjnych o wysokim potencjale komercjalizacji zgodnie z zakresem wskazanych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji na załączonym Formularzu Zgłoszeniowym.

Najlepszym wybranym przez RDS Fund Sp. z o.o. projektom oferujemy finansowanie:

PoP  (Proof-of-Principle) – faza projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, przez prace badawczo-rozwojowe, wstępną ocena potencjału Projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub poprzez przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji projektu B+R.

Oczekiwany poziom finansowania PoP do kwoty 50 tys. zł.


PoC (Proof-of-Concept) – faza projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i prace rozwojowe, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub komercyjne wykorzystanie wyniku projektu B+R, realizowana przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji projektu B+R.

Finansowanie fazy PoC odbywa się przez inwestycję kapitałową Funduszu (objęcie udziałów/akcji) w istniejącej lub nowo powołanej spółce kapitałowej realizującej projekt B+R oraz grant NCBR w łącznej kwocie na projekt do 1.1oo tys. zł.po zatwierdzeniu projektu przez nasz Komitet Inwestycyjny.

Możliwe jest finansowanie dla jednego projektu fazy PoP a następnie(po pozytywnym wyniku) fazy PoC.


Ostateczny termin zgłoszeń VII fali projektów upływa 30 czerwca 2022r do godziny 23.59.


Zgłoszenia projektowe na naszym Formularzu Zgłoszeniowym i/lub materiały informacyjne o projekcie prosimy przesyłać na adres e-mail: info@rdsfund.com

Decyzję Zarządu RDS Fund Sp. z o.o. o wyniku analizy projektu co do możliwości dofinansowania fazy PoP projektu przekażemy Pomysłodawcom i Zespołom do 31 Lipca 2022rr mailowo na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres kontaktowy e-mail.

Jeżeli Wasz projekt jest przygotowany i gotowy do wstępnej oceny nie czekajcie na ostateczne terminy zgłoszeń. Prześlijcie projekt już dziś, w terminie do 3 tygodni otrzymacie informację zwrotną dotyczącą możliwości dofinasowania fazy PoP, ponieważ poszukujemy najlepszych projektów o wysokim potencjale komercjalizacji i są one dla Nas priorytetowe.


Zaplanowaliśmy konsultacje w formie webinariów o których informować będziemy na bieżąco na naszym funpage:

https://pl-pl.facebook.com/nowaziemiaobiecanaseedfund/ https://www.linkedin.com/company/64966163/


Liczymy na Wasz innowacyjny potencjał i projekty o wysokim potencjale komercjalizacyjnym i oczekujemy na zgłoszenia.


Celem inwestycyjnym Projektu jest powołanie, wyinkubowanie i przygotowanie do ekspansji zagranicznej oraz kolejnej/kolejnych rund finansowania, 38 zmotywowanych do dalszego rozwoju, innowacyjnych spółek kapitałowych, opartych na co najmniej 2 osobowym zespołach złożonych: z przedsiębiorcy „entrepreneur” i technologa „haker” - posiadających globalny potencjał rozwojowy.

Stawiamy sobie za cel wyszukanie i realizację projektów o najwyższym potencjale rozwojowym ze względu na swój globalny zasięg. Nasze spółki mają osiągnąć gotowość absorpcji kolejnych rund finansowania kapitałowego w ciągu 12-18 miesięcy.

Całkowita wartość środków zarządzanych przez Zarządzającego (RDS Fund Sp z o.o.) z uwzględnieniem kwoty dotacji z NCBiR wynosi 49 577 200 PLN, a w tym kwota dotacji od NCBiR 39 360 000 PLN, kwota wpłacana przez inwestorów prywatnych 10 217 200 PLN. Docelowo środki pieniężne zaangażowane w Portfel wynoszą 41 mln PLN (objęcie udziałów plus dotacja) z czego 8,2 mln PLN stanowi wydatek ASI (ASI RDS Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) na objęcie udziałów/akcji w spółkach Portfela.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BridgeAlfa.

Zgłoś pomysł

rozpocznij
globalna perspektywa
rdsfund-zespol

Pierwszy Polski Lek

Skonkretyzowany przedmiot inwestycji Funduszu, dotyczący szybko rozwijającej się i bardzo perspektywicznej dziedziny rynku o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski i regionu.

Globalna perspektywa

Niezależni międzynarodowi eksperci i partnerzy branżowi operujący w skali globalnej pomagają zespołowi RDS Fund w wyborze najkorzystniejszego scenariusza rozwoju i komercjalizacji dla każdej ze spółek.

Zespół

Odpowiedni pod względem kompetencji i doświadczeń (oraz w związku ze specjalizacją inwestycyjną), a także zdeterminowany zespół RDS Fund Sp. z o.o. (zespół zainwestował ponad 100 mln PLN).

Unikalne polskie IP

Inwestowanie w przedsięwzięcia oparte na unikalnym w skali światowej polskim IP, tworzonym i identyfikowanym we współpracy z wiodącymi krajowymi uczelniami i placówkami naukowymi, podnoszące prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego (także w skali globalnej) finansowanych przedsięwzięć.

Strategia wyjścia

Doświadczenie zespołu oraz współpraca RDS Fund z inwestorami o różnym profilu inwestycyjnym ułatwia przygotowanie projektów do pozyskania z rynku kolejnych rund finansowania, komercjalizacji i wyjścia Funduszu z inwestycji.

Proces inwestycyjny

Przemyślany i dobrze ustrukturyzowany proces inwestycyjny w fazie Proof-of-Principle i Proof-of-Concept oraz rozsądny budżet projektu, przewidujący odpowiednie zaangażowanie na każdym etapie finansowania.

Zgłoś pomysł

W co inwestujemy?

Innowacyjne rozwiązania

Innowacyjne rozwiązania, pierwiastek badawczo-rozwojowy, zaawansowane technologie, unikalne IP, globalny potencjał.

Produkty lecznicze chemiczne i biologiczne, biotechnologia, nowe technologie (ATMP, HE); Wyroby medyczne, suplementy diety, żywność funkcjonalna - specjalnego przeznaczenia medycznego;

e-Medycyna, Internet rzeczy, Cybersecurity a w szczególności:

 • Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w medycynie

  wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do zmian w sposobie funkcjonowania medycyny ale też rozrywki, sportu, biznesu 4.0.,

 • Bezpieczeństwo telemedycyny

  rozwiązania zapewniające bezpieczne przechowywanie danych tele-medycznych / metrycznych oraz ich bezpieczne przesyłanie do odpowiednich serwisów.

Zgłoś pomysł

Kryteria inwestycji

Kryteria inwestycji

Kryteria inwestycji

 • pomysły / przedsięwzięcia perspektywiczne, co do możliwości ich komercjalizacji, w oparciu pozytywną weryfikację zapotrzebowania rynku,
 • przedsięwzięcia, w ramach których rozwijane będą nowe produktu i usługi, które charakteryzuje wysoki poziom innowacyjności i unikatowości, wynikającej z rezultatów realizowanych prac badawczo-rozwojowych,
 • nowe produkty i usługi o globalnym potencjale,
 • finansowane przedsięwzięcia są skalowalne,
 • aktywa IP finansowanych przedsięwzięć mogą zostać poddane skutecznej ochronie prawnej lub też zostać skutecznie zabezpieczone jako know-how,
 • dedykowany zespół, o odpowiednich kompetencjach i bardzo wysokiej determinacji, co do realizacji finansowanego przedsięwzięcia.
 • Zgłoś pomysł
 • Jesli jesteś przekonany, że Twoje rozwiązanie zmieni Świat zapraszamy. Zadzwoń do nas lub napisz na e-mail.
 • Wypełnij formularz lub pobierz word, wypełnij i wyślij na nasz email: info/at/rdsfund.com
Kryteria inwestycji

Nasi Partnerzy

O nas

Prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor

Prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor

Kluczowy Personel

Ponad 25 lat doświadczenia w realizacji programów badawczych i klinicznych z zakresu nowych technologii medycznych i zaawansowanych terapii w transplantologii klinicznej w Polsce i USA. Członek Komitetu ds. Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych (Polska). Polski delegat w Europejskiej Agencji Leków, członek Komisji Wykonawczej ICPerMed, zakończył proces rejestracji dla ponad 100 leków na poziomie Europejskiej Agencji Lekarskiej jako regulator i firma, szef Departamentu Kontroli Narkotyków i Przewodniczący Komitetu Bioetyki Instytutu Leków w Warszawie, polski przedstawiciel w nCADREAC (porozumienie o współpracy między organami kontroli leków w krajach stowarzyszonych z Unią Europejską), członek Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (ASTS - American Society of Transplant Surgeons), Kierownik Laboratorium Zaawansowanych Terapii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Realizacja pierwszego produktu biotechnologicznego w Polsce zwanego Gensulinem (rekombinowana ludzka insulina, obecnie Bioton SA). Implementacja Instrumentu do lekkiej koagulacji - urządzenie do klinicznych celów zatrzymywania krwawienia podczas operacji na narządach miąższowych, komercjalizowane i stosowane w chirurgii, urologii i ginekologii w Polsce.

Andrzej Zackiewicz

Andrzej Zackiewicz

Kluczowy Personel, Komitet Inwestycyjny

Mgr inż. Fizyki Technicznej - Politechnika Warszawska, posiada tytuł MBA przyznany wspólnie przez London Business School i Szkołę Biznesu PW. Doświadczony finansista, przedsiębiorca i inwestor, posiada duże doświadczeniem w zakresie strukturyzacji transakcji inwestycyjnych. W latach 2000-2012 jako dyrektor finansowy pracował dla prywatnego luksemburskiego funduszu inwestycyjnego Eastbridge (aktywa ponad € 1.5 miliarda). Od 2013 doradza zarządowi inkubatora "Fundacja Towarzystwo Ekonomiczne-Społeczne" w zakresie zarządzania portfolio 27 spółek seed'owych. Współzałożyciel Grupy IEN S.A.

Anita Urbaniak

Anita Urbaniak

Kluczowy Personel

Doświadczony dyrektor finansowy, manager projektów B+R, od 2006 r. związana z Grupą Crowley. Od 2008 r. uczestniczy w pozyskaniu i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi Grupy. Posiada ponad 8 lat doświadczenia w zakresie finansowania i zarządzania projektami B+R w fazie PoP i PoC.